Om oss

Vi verkar för att utmana definitionen av kön som endast består av manliga och kvinnliga och främja kunskapen om att kön är ett spektrum, precis som könsidentitet.

Vidare verkar vi för att säkerställa att intersex-personer är fullt skyddade mot diskriminering, för att uppnå detta rekommenderar vi antagande av antidiskrimineringslagstiftning på grund av kroppsliga egenskaper.

Vi är en del av det Europeiska nätverket OII Europe (Organisation Intersex International Europe), baserad i Sverige.
Vi grundades under namnet Intersex Scandinavia i Göteborg 2012.
Sedan dess har vi arbetat med olika former av aktivism och organisationsbyggnad. Vi sprider kunskap genom föreläsningar och lyfter frågan om intersex och intersexrättigheter i samhället.
Vid ett möte i Stockholm 2017 samlades vi under namnet OII Sverige och vi blev officiellt en del av OII Europe under 2018.