Välkommen till Intersex Sverige.

Vi är en ideell förening som arbetar för intersexpersoners rättigheter, rätten till kroppslig integritet, rätten till informerat samtycke och barns rätt att slippa onödiga, kosmetiska ingrepp.
Här på vår hemsida kan du läsa mer om vad intersex är och hur vi arbetar för att stötta varandra och sprida kunskap samt stärka våra rättigheter i mötet med sjukvården och samhället i stort.  

Intersex Sverige verkar för ett samhälle där personer som är intersex har rättigheter, där könsvariationer och anatomisk mångfald erkänns och hyllas. Vi arbetar för rätten till kroppslig autonomi och frihet från medicinskt förtryck såsom kirurgiska ingrepp eller hormonbehandlingar utan samtycke.

Vad vi vill

Vi ser att intersexkroppar i samhället idag inte får plats. Vi tvingas till onödiga ingrepp som motiveras med påstådda risker eller med att det inte finns plats för unika kroppar i samhället, skolan osv. Men vi vill hellre ändra på samhället än påtvinga samhällets normer på barns och vuxnas kroppar. Vi vill förändra samhällets attityder och omedelbart stoppa alla kosmetiska ingrepp som inte sker frivilligt med informerat samtycke.Bli medlem

Som medlem stödjer du vårt arbete. Du som själv är född med en intersexvariation är välkommen som medlem och kan delta i våra möten och aktiviteter. Du som är allierad i vår sak och vill stödja oss ekonomiskt kan vara stödmedlem.