Våra åsikter

Personer med intersexvariationer har rätt till självbestämmande över sina kroppar, vi har rätt till att få korrekt nyanserad information från vården och att fatta beslut om eventuell vård själva. Vi har rätt till psykiatriskt stöd om vi hellre vill ha det än kirurgiska ingrepp eller om vi behöver det för att hantera trauman som påtvingade ingrepp orsakat. Vi har rätt att organisera oss och få stöd i att träffa andra människor med liknande erfarenheter. Vi är inte ensamma och vi har rätt att veta om det.

Vi vill bryta den omfattande medikaliseringen av intersexvariationer och  isoleringen som följer med den. Vi vill stoppa alla påtvingade behandlingar och ingrepp.

Vi ställer oss bakom vår syskonorganisation Oii Europe och det statement som vi som rörelse formulerade 2013 samt som har reviderats 2017 och översatts av oss 2020;

Vi verkar för att utmana definitionen av kön som endast består av manliga och kvinnliga och främja kunskapen om att kön är ett spektrum..

Vidare verkar vi för att säkerställa att intersex-personer är fullt skyddade mot diskriminering, för att uppnå detta rekommenderar vi antagande av antidiskrimineringslagstiftning på grund av könsegenskaper – oavsett det specifika utseendet eller utformningen av dessa egenskaper. Könsegenskaper avser de kromosomala, gonadala och anatomiska egenskaperna hos en person, vilka inkluderar primära egenskaper såsom reproduktionsorgan och könsorgan och / eller kromosomstrukturer och hormoner; och sekundära egenskaper såsom, men inte begränsat till, muskelmassa, hårfördelning, bröst och / eller kroppsvikt.

För att säkerställa att alla intressenter som har en specifik roll att spela i intersexpersoners välbefinnande som, men inte begränsat till, vårdgivare, föräldrar och yrkesverksamma som arbetar inom utbildningsområdet, samt samhället i allmänhet, får information om intersexfrågor ur ett mänskligt rättighetsperspektiv.

Att arbeta för att göra medicinsk och psykologisk behandling olaglig där den sker utan informerat samtycke. Läkare eller andra yrkesverksamma bör inte utföra någon behandling i syfte att ändra könsegenskaper som kan skjutas upp tills den person som ska behandlas kan ge informerat samtycke.