Bli medlem

Bli medlem och kämpa för ett samhälle som erkänner och hyllar den kroppsliga mångfald som finns bland oss, där personer som föds med intersexkroppar har en självklar rätt till självbestämmande och där barn inte utsätts för irreversibla kosmetiska ingrepp.

Kom med och få träffa andra med liknande erfarenheter och få stöd i det gemensamma. Det är medlemmarna som utgör Intersex Sverige och som bestämmer vad vi som organisation är och gör.